Tvorba obsahu

 

 

Obsahom sa rozumie všetko, čo vznikne na základe stanovenej stratégie CM a bude publikované s cieľom zaujať publikum. Obsah môže mať rôzne formy (ako napr. články, videá, infografiky, gify) a informačne či tónom komunikácie je prispôsobený potrebám a charakteristike cieľovej skupiny. V rámci tvorby obsahu sa dôraz kladie na kvality, akými sú užitočnosť, hodnotnosť, originalita, relevantnosť.

Služby v balíku TVORBA OBSAHU

Služby, ktoré poskytujeme v tejto oblasti možno rozdeliť do niekoľkých základných bodov:

Ako tvoríme obsah pre našich klientov

  • Na základe poznatkov zo vstupných analýz vytvoríme persony, ktoré zosobňujú a reprezentujú cieľovú skupinu. Tie sú smerodajné pre spracovanie obsahu v takom štýle, ktorý bude plne zodpovedať ich potrebám a našim cieľom.

  • Zostavíme pre vás kompletný harmonogram aktivít na niekoľko mesiacov dopredu. Budete presne vedieť, kedy, čo, v akej forme sa publikuje.

  • Zorganizujeme a budeme pre vás riadiť tím ľudí, ktorí sa postarajú o to, aby bol tvorený obsah v požadovanej kvalite a plne zohľadňoval ciele, za akým bude publikovaný.

  • Zabezpečíme, aby bol každý jeden obsah vytvorený a publikovaný podľa stanoveného harmonogramu. Riadne, včas, na profesionálnej úrovni.

Pre týchto klientov sme už obsah tvorili

Originálny, užitočný a kvalitný obsah budeme tvoriť aj pre vás.
Získavajte pravidelnú návštevnosť a konverzie vďaka vášmu vlastnému contentu.

 

 

Chceme začať tvoriť originálny a užitočný obsah

Potrebujete tvoriť obsah a nemáte dostatočné kapacity? Pomôžeme vám. Vytvoríme vám nezáväznú ponuku na mieru. Stačí vyplniť formulár a v krátkom čase sa vám ozveme.

Please wait...

Thank you for signing up!

 

 

Články o tvorbe obsahu v našom blogu

 

Pošlete nám brief

Content marketing funguje - víme to my, vy i vaše konkurence. Buďte první, kdo ve vašem odvětví využije sílu moderního a efektivního marketingu, vyšachujte svou konkurenci a "ukradněte si trh".
Pošlete nám brief, zadání nebo nám zavolejte a navrhneme vám optimální postup. My jsme na plodnou diskusi připravení.

Tel.: +420 737 404 055