Content marketingová stratégia

 

 

Ak má Content Marketing firme prinášať želaný efekt, musí byť riešený strategicky. Ide o nástroj, ktorý sa zameriava na tvorbu hodnotného obsahu pre relevantné publikum a usiluje sa neustále pútať a udržiavať jeho pozornosť.  Stratégia je nevyhnutnou súčasťou pre to, aby sa vzbudený záujem publika premenil na požadovanú akciu v podobe nákupu tovarov alebo služieb.

V rámci stratégie poskytujeme služby na troch základných úrovniach: tvorba stratégie, jej implementácia a vyhodnocovanie.

Balík služieb content marketingová stratégia

V rámci stratégie poskytujeme služby na troch základných úrovniach: tvorba stratégie, jej implementácia a vyhodnocovanie.

Ide o nastavovaciu fázu, ktorá pozostáva z viacerých krokov:

 • analýza firmy, trhového prostredia/konkurencie a zákazníkov
 • CM analýza, ktorá sa sústreďuje na vlastný firemný a konkurenčný obsah;
 • hľadanie kľúčových bodov (v čom je alebo môže byť firma unikátna, v čom sa môže odlíšiť od konkurencie a aké originálne posolstvo môže odovzdávať prostredníctvom CM zákazníkom)
 • zadefinovanie cieľovej skupiny
 • navrhnutie obsahu, ktorý je relevantný pre cieľové skupiny
 • nájdenie optimálnych ciest na šírenie obsahu
 • určenie metrík, na základe ktorých bude vyhodnocovaná efektívnosť CM

Realizačná fáza, ktorá zahŕňa:

 • presné zadefinovanie obsahu a jeho tvorbu
 • šírenie obsahu vo vybraných komunikačných kanáloch

Priebežné vyhodnocovanie CM aktivít, sledovanie odozvy u zákazníkov a prípadná optimalizácia stratégie na základe zistení. Po ukončení projektu je vytvorený report o dosiahnutých cieľoch prostredníctvom stratégie.

Ako realizujeme návrh content marketingovej stratégie

 • Na základe analýz určíme stratégiu, ktorá bude zodpovedať vnútrofiremným i trhovým požiadavkám. Odpovieme na základné otázky, čo by sa malo tvoriť, pre koho, kde by mal byť obsah publikovaný, s akou odozvou a cieľmi.

 • Zadefinujeme presný plán tvorby a šírenia obsahu na niekoľko mesiacov dopredu. Zorganizujeme tím a postaráme sa o všetky kroky - od vytvorenia hodnotného obsahu podľa zadaných kritérií až po jeho publikovanie a šírenie vo vybraných komunikačných kanáloch.

 • Sledujeme spätnú väzbu, napĺňanie cieľov a tvoríme pre vás pravidelné reporty o priebehu naplánovaných aktivít. Vychádzame pritom zo stanovených merateľných ukazovateľov efektívnosti.

 • Na základe vyhodnocovania účinkov a napĺňania cieľov hľadáme optimalizačné riešenia pre neustále zlepšovanie komunikácie so zákazníkom. Navrhujeme, ako rozšíriť využitie už vytvoreného a publikovaného obsahu.

Týmto klientom sme už nastavili content marketingovú stratégiu

Content marketingovú stratégiu, ktorá vám bude dlhodobo prinášať spokojných zákazníkov a zvyšovať predaje, nastavíme aj vám.

 

 

Potrebujeme nastaviť CM stratégiu

Vyplňte formulár nižšie a my bezplatne pripravíme nezáväznú cenovú ponuku pre vás na mieru. Začnite získavať nových lojálnych zákazníkov vďaka správne nastavenej content marketingovej stratégii.

Please wait...

Thank you for signing up!

 

 

Články o obsahovom marketingu v blogu

Revoluce v marketingu začíná. Budujete si už vlastní médium?


Warning: mb_substr() expects parameter 3 to be integer, string given in /data/d/1/d1e88aca-b33e-4779-8bc1-963cca838ebf/contentfruiter.cz/web/wp-content/plugins/tmm_shortcodes/views/accio/single_post.php on line 148

...

 

Pošlete nám brief

Content marketing funguje - víme to my, vy i vaše konkurence. Buďte první, kdo ve vašem odvětví využije sílu moderního a efektivního marketingu, vyšachujte svou konkurenci a "ukradněte si trh".
Pošlete nám brief, zadání nebo nám zavolejte a navrhneme vám optimální postup. My jsme na plodnou diskusi připravení.

Tel.: +420 737 404 055